2014 Mart

Membran Fizyolojisi Sinir ve Kas Bunların her biri özgün molekül karakteristikleri olan amino asit alt gruplarının taşınmasından sorumludur. Glikoz ve amino asitlerin sodyum kotransportu özellikle barsak epitel hücrelerinde ve böbrek tubuluslarında bu maddelerin daha sonra görüleceği gibi ab- sorpsiyonuna yardımcı olurlar. Sodyumun zıt taşınma mekanizması, sodyumun ters yönde hareketini sağlar. Yani taşıyıcı proteinin dışa bakan […]
0
İnsan ve Hayvanda Obje Problemi Max Scheler’den beri hayvana objelerin verilip verilmediği, yani hayvanın kendisini çevreleyen şeylerle bağ kurup kurmadığı tartışılmaktadır. Bu problemi çözmeyi amaç edinen birbirine karşıt iki teori çarpışmaktadır: 1. Gelişme psikolojisinin teorisi; 2. Geist metafiziğinin teorisi. İnsanla hayvan arasında bir derece farkı gören ve Darwinist teoriye dayanan/ gelişme psikolojisi için burada çözülmesi […]
0
İnsanda Yaratılmış Çevre Hayvanda Doğal Çevre   İnsandaki çevre problemi, hayvanla bir benzerlik kurularak ele alınmaktadır. Biz böyle bir benzetmeye başvurmanın yanıltıcı, hatta doğru olmadığını göstermeye çalıştık. Yine de insanın çevresinden konuşuyoruz. Uexküll «hayvan çevresini birlikte taşır» diyor. Acaba insan için de böyle bir düşünce söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilse […]
0
İnsanda Yaratılmış Çevre Hayvanda Doğal Çevre İnsanın kendisinin, kendi başarılarının ürünü olan çevresi, zamanla alışılmış bir nitelik kazanır. İnsan alıştığı bu çevrenin dışına çıktığı zaman, onun eksikliğini duyar. Bu çevre kuşaktan kuşağa, daima yeni şeyler kazan-1 dığı halde, yine de insan için kalıcı olan, değişmeyen bir nitelik taşıyor. Artık insan belirlenmiş, alışmış olduğu çevresinin içinde yaşayan […]
0
acik tavir takinma
Tavır Takınan Bir Varlık Olarak İnsan 1. Açık Tavır Takınma İnsan tavır takınan bir varlıktır; tavır takınmak demek, bir şeyden yana veya bir şeye karşı olmak demektir. Bu şey, bizim çevremizde olup biten bir şey olabilir; karşılaştığımız, içinde bulunduğumuz bir durumda karşımıza çıkan bir şey, büyük yahut küçük çapta bir şey olabilir. Karşılaştığımız veya içinde […]
0
Aspergillus türlerinin insanda deri, tırnaklar, dış kulak, burun sinüsleri orbita, göz, vagina, bronşlar ve akciğerlerde daha seyrek olarak kemik, beyin ve meninjlerle çeşitli iç organlarda parazitliği sonucu çeşitli klinik belirtilerle görülen hastalıklara aspergilloz denmektedir. İnsandaki aspergilloz vakalarının bir çoğunun etkeni Aspergillus fumigants‘ dur. Bundan sonra insanda patojen olarak bulunmuş diğer türlerden Aspergillus niger. Aspergillus flouts, […]
0
Tedavi Kulak kirinin muayenesinde veya yanıkların kabuklarında mantar %20- 30 KOH ile şeffaflandırılarak ortaya çıkarılabilir, hatta konidili baş bile görülebilir. Mantarın türünün identifikasyonu ancak kültür karakterlerinin incelenmesiyle mümkündür. Herhangi bir mateıyelden bir Aspergillus türü üretilince ilk önce bunun saprofit olabileceğini hatırlamak gerekir; zira bu mantarlar bizim etrafımızda gayet yaygın birşekilde görülürler. Aspergillus türleri astımlı, bıonşiyektazili, […]
0
Hastalardaki belirtiler Aspergilloz belirtileri hastalığın yerleştiği yere göre farklıdır: Akciğer aspergillozu iki taraflı bronkopnömoni, çıban, bronş içi misetomu şekillerinde olabilir. Hastalık bronş kanseri veya akciğer tüberkülozuna benzeyebilir. Bazen plevraya veya medyastine yayılabilir. Akciğerde birçok apselere yol açıp akciğer arterinin bir dalını tahrip ederek kanama ile ölüme sebep olabilir veya merkez sinir sistemini tutabilir. Alierjili bronş […]
0
Sporothrix Schenckii deriye, limf yollarına ve vücudun çeşitli yerlerine yerleşerek, granulomlarla, çıbanlarla ve yaralarla kendini gösteren sporotrikoza sebep olmaktadır. PARAZİT Spoothria Schenckii’nin  birçok yerlerde kullanılan başka adı Sporothix Schenckii’dir. Sporotrikoz etkeni olan Sporothrix Schenckii deriye, limf yollarına ve vücudun çeşitli yerlerine yerleşerek, granulomlarla, çıbanlarla ve yaralarla kendini gösteren sporotrikoza sebep olmaktadır. Sporotrikoz etkeni olarak bir de […]
0
haserelerden kurtulma yollari
Tuzak Usulleri Çinko levhalarla yakalamak: FasveSudan çekirgelerinin yavrularına karşı mücadelede çinko levhalardan da faydalanılır. Levhalar çekirge sürülerinin akın yaptıkları istikamete dikey olarak dikilir. Ge­len sürüler levhalara çarparak belirli yerlerde açılmış olan tuzak çukur­larının veya hendeklerinin içerisine düşerek ölürler. Tuzak yığınları: Dana burnu ve tel kurtları sonbaharda gübre ve komposto yığınlarında toplanırlar. Adı geçen böcekler ile mücadele de […]
0