2016 Temmuz

Kırma hammadde, boya gibi katkı maddelerinin istenen hammaddeye, istenen oranda karıştırılmasına kullanılan dozajlama sistemleri kullanım alanına bağlı olarak farklı çalışma prensiplerine sahiptir. Hammaddeye katılacak madde veya maddelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre farklı prensiplerle dozajlama yapan bu sistemlerin yapısal özellikleri ayrıca kaç farklı tipte katkı maddesi kullanılacağına göre de değişir. Birden fazla katkı maddesinin hammaddeye […]
0