AB ilişkileri

SONUÇ YA DA BULGU VE DEĞERLENDİRME Sistem analizi yoluyla Avrupa Topluluğu (Birliği) dönüşümünün incelendiği bu çalışmada; konunun tarihsel geri plana ve mevcut entegrasyon tipi araştırılarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Ortaçağdan yirminci yüzyıla kadarki süre içerisinde Avrupa bütünleşmesine yönelik çok sayıda düşünsel tasarı ve uygulama girişimleri ile yaşanan deneyimler, belki o dönemlerde pek başarılı sonuçlar verememiş, ama […]
0
5.3. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ VE BEKLENTİLER Tam Üyeliğe Kabul Kriterleri ve Aday Ülkeler 12, 13 Aralık 1997’de Lüksemburg’ta gerçekleşen Avru­pa Birliği Zirvesi, AB’nin genişlemesini kararlaştırarak hangi aday devletlerin ne şekilde genişleme sürecine katılacaklarını da belirledi. Genişlemenin olabilmesi için, Avrupa Birliği’ni ve aday ülkeleri ilgilendiren iki önemli ödevin yapılması gere­kiyor. Bunlardan biri, Amsterdam Andlaşması’nın kurumsal hükümleri […]
0
  Maastricht görüşmelerinde, özellikle İngiltere’nin itiraz­ları nedeniyle fazla değişiklik yapılamayan sosyal politika alanında Amsterdam Andlaşması ile iyileştirmeler yapılmıştır. İşsizlikle mücadele ve istihdam, üzerinde ciddiyetle durulan bir politika alanı olarak dikkat çekmektedir. Amsterdam Andlaşması, istihdam konusunda üye devletleri yönlendirici ilkeler öngörmektedir. Söz konusu ilke­ler; a) girişimcilik, b) istihdam edilebilirlik, c) uyarlanabilirlik, d) fırsat eşitliği341 çerçevesinde Komisyon […]
0
5.2.4.Ekonomik ve Parasal Birlik Eski AET Andlaşması’nın bazı değişikliklerle genişle­tilmesi suretiyle[1] Ekonomik ve Parasal Birlik için yeni düzen­lemeler yapılmıştır. Esasen bu düzenlemeler,bir ekonomik ve parasal birlik oluşturmaya yönelik üç aşamalı bir prosedürü öngören 1989 tarihli Delors Plam’na istinad etmektedir[2].Söz konusu plan gereğince; Ekonomik ve Parasal Birlik için birinci evrenin 1 Temmuz 1990’da başlaması kararlaş­tırılmış, ikinci […]
0