bakteri

Trandüksiyon Transdüksiyon, bir bakteriye ait kromozom segmentlerinin bir bakteriyofaj tarafından diğer bir bakteriye taşınması olayıdır. Bu olayda sadece ılımlı (= temperate) fajların bazıları aracı rolü oynayabilirler. Transdüksiyon Olayının Keşfi 1951 yılında birbirlerinden ayrı olarak Lederberg ile Zinder ve Lively, S. typhimurium suşları arasında yaptıkları konjugasyon deneylerinde ilk olarak transdüksiyon olayını gözlediler. Bu bakterinin oksotrofik mutantları […]
0
Serratia marcescens Konjugasyon Tipik olarak kırmızı bir pigment oluşturan bu bakterinin en- terik bakterilerle ilişkisi yoktur. Eğer S. marcescens’in oksotrofik mutantları çaprazlaştırılırlarsa, atasal hücre basma 10″8 oranında prototrof yenibileşenler oluşabilmektedir. Bu olay için de atasal hücreler arasında dolaysız bir temas gerektiği ispatlanabilir. Bu bakteri türünde “verici” ve “alıcı” hücreler bulunduğunu gösteren bazı kanıtlar vardır. Örneğin, […]
0
Diğer Bakterilerde Konjugasyon Gram ( + ) bakterilerde konjugasyon yolu ile genetik madde transferi olmadığını söylemiştik. Konjugasyon, Gram (—) enterik bakterilerle bunlara akraba olan türlerde sözkonusu olan bir transfer yoludur. E. coZi’nin verici (erkek) hücreleri, Gram (—) enterik bakterilerin hemen hepsi ile konjugasyon yapabilirler ve E. coli K12’nin seks (F) faktörünü ve kromozom segmentlerini bu […]
0