böcek ile mücadele

İlaçlama firmaları; böcek ilaçları kullanarak, eğitimli elemanlar aracılığı ile ve profesyonel ilaçlama ekipmanları yoluyla böcek ve fare türlerine karşı mücadele veren işletmelerdir. İlaçlama firmaları, ev iş yeri, ofis, fabrika, fırın, iş merkezi gibi alanların yanı sıra, park, bahçe, otopark, oyun alanı gibi açık alanlarda da uygulama yapabilmektedir. Böcek ilaçları kullanımı konusunda uzman olması gereken ilaçlama […]
0
haserelerden kurtulma yollari
Tuzak Usulleri Çinko levhalarla yakalamak: FasveSudan çekirgelerinin yavrularına karşı mücadelede çinko levhalardan da faydalanılır. Levhalar çekirge sürülerinin akın yaptıkları istikamete dikey olarak dikilir. Ge­len sürüler levhalara çarparak belirli yerlerde açılmış olan tuzak çukur­larının veya hendeklerinin içerisine düşerek ölürler. Tuzak yığınları: Dana burnu ve tel kurtları sonbaharda gübre ve komposto yığınlarında toplanırlar. Adı geçen böcekler ile mücadele de […]
0
kabuk bocekleri
Kabuk Böceği Uçma Zamanı Bu haşereler giriş deliğinden bol miktarda reçine akar. Çok kere öğüntü parçala­rıyla karışmış olan bu reçine derhal kırıntı bünyesinde, beyaz topaklar halini alır ve dökülmüş harç parçaları gibi görünür. Bu hal bilhassa kök ve köke yakın tasallutlarda müşahade edilir. Gövdenin yüksek kısımla­rındaki tasallut yerlerinde ise çok kere önemli miktarda büyük reçine […]
0
suyun bocekler uzerindeki etkisi
Higrografik Faktörler Bu faktörler grubu içinde; fareler için  Akvatik ortamdaki suyun fiziki ve kimyevi özelliklerinden olan su hareketleri, suyun yüzey gerilimi,  sudaki çözünmüş organik maddeler ve çözünmüş gazlar, asiditesi vb. gibi özellikleri önemlidir. Suyun spesifik ısısı ve ısı kapasitesi oldukça yüksektir. Akvııiıl ortamlar ve göllerdeki tabakalarda görülen sıcaklık değişimini, yüksek miktarda ısı alımı ve ısı […]
0
Nemlilik Oranı Ve Böceklere Etkisi
Morfolojik Yapı Üzerine Etkiler Nemlilik şartlan bazı böceklerin morfolojik yapısı üzerinde ii| etkide bulunabilmektedir. Mesela hamam böcekleri ve kalorifer böcekleri ve hatta  Sineklerden Arthrocnemvm strobilacum (Dip.)’un larvalarından nemli topraklarda yaşayanlanln tüy bulunmaz; kuru topraklarda yaşayan fertlerde ise tüy vardır. Dolaylı Etkiler Nemlilik şartlarının yumurtlama, beslenme ve mortalıli’ üzerinde yaptığı etkilerin tabii sonucu olarak, nem faktörü, […]
0