ce işareti

LVD Ölçüm Testleri Avrupa Birliği tarafından belirlenen ve ürün satışı için karşılanması zorunlu olan güvenlik, uyumluluk ve üretim kalitesine ilişkin standartlar anlamına gelen CE işaretleme pek çok ürün sınıfına belli gereklilikler yükler. Yerli üreticilerin birlik üyesi ülkelerde, ticari malların serbest dolaşım izinlerinden faydalanarak satış yapması için ürünlerinde bu gereklilikler karşılanacak biçimde üretim yapması gerekmekte ve […]
0
CE İşaretleme ve Avrupa Birliği Standartları Avrupa Birliği’nin kabul ettiği Yeni Yaklaşım Direktifleriyle belli ticari ürünlerin CE belgesi taşıması zorunluluk haline getirilmiş, 1985 yılında Yeni Yaklaşım Politikalar kapsamında varılan anlaşmalarla birlik içinde satışa sunulan tüm ürünlerin bu işaretleme standartlarını asgari düzeyde karşılaması bir zorunluluğa dönüşmüştür. Bu bağlamda birliğe mal satmak isteyen yerli üreticiler CE belgesi […]
0
CE Başvuru ve Onay Süreci İnsan emniyeti, çevre koruması, donanım emniyeti konusunda Avrupa Birliği genelinde kabul edilebilecek en düşük üretim standartları ifade eden CE işaretleme birliğe ihracat için istenen en temel şartlardandır. Bu belgenin alınmaması durumunda firmaların birlik üyesi ülkelerde ürün satması mümkün değildir. CE Belgesi Nasıl Alınır? Belge olarak adlandırılmasına karşın firmaların üretim kalitesini […]
0
Ticari Malların AB Ülkelerine Satışı Avrupa Birliği tarafından imzalanan anlaşmalar neticesinde Yeni Yaklaşım Politikaları olarak adlandırılan süreç, birlik içindeki ticari ürün ve malların üretim kalitesine ilişkin standartların belirlenmesini sağlamıştır. 1985 yılına dek uzanan bir geçmişe sahip olan bu standart belirleme süreci, ilk zamanlarda birkaç üye üyenin kendi arasında imzaladığı ve belli ticari ürünleri kapsıyordu. Geçen […]
0