ders notları

İnsanda Yaratılmış Çevre Hayvanda Doğal Çevre   İnsandaki çevre problemi, hayvanla bir benzerlik kurularak ele alınmaktadır. Biz böyle bir benzetmeye başvurmanın yanıltıcı, hatta doğru olmadığını göstermeye çalıştık. Yine de insanın çevresinden konuşuyoruz. Uexküll «hayvan çevresini birlikte taşır» diyor. Acaba insan için de böyle bir düşünce söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilse […]
0
İnsanda Yaratılmış Çevre Hayvanda Doğal Çevre İnsanın kendisinin, kendi başarılarının ürünü olan çevresi, zamanla alışılmış bir nitelik kazanır. İnsan alıştığı bu çevrenin dışına çıktığı zaman, onun eksikliğini duyar. Bu çevre kuşaktan kuşağa, daima yeni şeyler kazan-1 dığı halde, yine de insan için kalıcı olan, değişmeyen bir nitelik taşıyor. Artık insan belirlenmiş, alışmış olduğu çevresinin içinde yaşayan […]
0
sosyal gruplar
Sosyal Gruplar a) Sınıfsal nitelik: Bir toplu­mun yapısal niteliğinin ve toplumdaki sosyal ilişkilerin iyice kav­ranabilmesi için, toplum dediğimiz bütünü oluşturan birey grup­larının daha yakından incelenerek tanınması gerekir. Zira Sosyal Ahlâk açısından toplum insanının mutluluğunu sağlıyacak bir sosyal düzenin kurulabilmesi, bireylerin kümelendikleri bu gruplar arasındaki sosyal ilişkilerin uyumlu (bağdaşık) bir denge içinde sürdürülmesine bağlıdır. Bireysel mutluluğun, […]
0
yenilenebilir enerji
Yenilenebilir Nitelikteki Enerji Kaynakları İnsanlık tarihinde uzun bir zaman boyunca, odun yakmaktan elde edilen enerji, insanlar için başlıca enerji kaynağı olarak kaldı. Sanayi devrimiyle birlikte, odundan daha yoğun bir enerji kaynağı olan kömür, temel enerji kay­nağımız durumuna yükseldi. Petrol kullanımı ise son yüz yıl içinde hızla arttı. Petrol, elli yılı aşkın bir süredir, sanayi ekonomisinin […]
0
biyomass hayvan bitki atiklarindan enerji
Hayvan ve Bitki Atıklarından Enerji: Biyomas «Artık dağdan çalı çırpı toplamak yok,» diyordu orta yaşlı köylü kadın. «Dağda pek odun da kalmadı ya zaten. Son zamanlarda parayla alıyordum. Ama bunun ayrıca masrafı yok. Dumanı, kokusu da yok. Temiz mi temiz. Es­kiden tezek yakarken hep gözüme duman kaçardı. Kurtuldum artık,» diyor­du. Konuşmanın geçtiği yerin Anadolu olduğunu […]
0
goc arastirmasi
2. YÖNTEMİN UNSURLARI Bu araştırmada açık görüşmelerden ve belli bir örnekleme planına göre uygulanan soru dizilerinden elde edilen bilgiler kullanılmıştır. a. Araştırmanın Kapsamı ve Örneğin Seçildiği Kitle Araştırmanın kapsamı, Güney ve Güneydoğu Marmara Bölgesindeki altı il merkezine ve bunların ilçe ve köylerine kesin dönüş yapan işçilerle sınırlandırılmıştır. Bölgeye kesin dönüş yapan işçilerle ilgili olarak hiçbir kamu […]
0
5.3. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ VE BEKLENTİLER Tam Üyeliğe Kabul Kriterleri ve Aday Ülkeler 12, 13 Aralık 1997’de Lüksemburg’ta gerçekleşen Avru­pa Birliği Zirvesi, AB’nin genişlemesini kararlaştırarak hangi aday devletlerin ne şekilde genişleme sürecine katılacaklarını da belirledi. Genişlemenin olabilmesi için, Avrupa Birliği’ni ve aday ülkeleri ilgilendiren iki önemli ödevin yapılması gere­kiyor. Bunlardan biri, Amsterdam Andlaşması’nın kurumsal hükümleri […]
0