ekonomi

Gençlerin nesnel yaşam koşullarını belirleyen ve açıkça gösteren işe bağlı olarak oluşan toplumsal konum ve bu konumun bir sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik koşullardır. Ekononim koşullar; gelirler, harcamalara ve sahip olunan mal varlığı yönünden çok boyutlu olarak oluşur. Ekonomik koşullar ve buna ilişkin göstergeler, yurt sonrası yaşamın niteliğini sergiler. Yetişen ve belirgin bir yaşama sahip […]
0
goc arastirmasi
2. YÖNTEMİN UNSURLARI Bu araştırmada açık görüşmelerden ve belli bir örnekleme planına göre uygulanan soru dizilerinden elde edilen bilgiler kullanılmıştır. a. Araştırmanın Kapsamı ve Örneğin Seçildiği Kitle Araştırmanın kapsamı, Güney ve Güneydoğu Marmara Bölgesindeki altı il merkezine ve bunların ilçe ve köylerine kesin dönüş yapan işçilerle sınırlandırılmıştır. Bölgeye kesin dönüş yapan işçilerle ilgili olarak hiçbir kamu […]
0
goc arastirma yontemleri
B. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 1. TEMEL ve YAN DENENCELER Araştırmada doğruluk derecesini sınamaya yöneldiğimiz temel denenceyi şöyle açıklayabiliriz: Yurt dışından Marmara Bölgesine kesin dönüş yapan işçilerin, dönüş sonrasında bu yörede gerçekleştirdikleri ekonomik bütünleşme ve uyum süreçlerinin niteliği ve bu süreçlerin yörenin ekonomik-toplumsal yapısı üzerindeki yansımaları, “merkez çevre” modelinin öngörülerini doğrulamaktadır. Yukarıda belirttiğimiz bu temel denencenin bir […]
0
  1 Ocak 1999’dan itibaren Avrupa Para Birimi olarak yürürlüğe girecek olan euro, önce, 11 üye ülkenin[1] para birimleri arasında sabit kur uygulamasını sağlayacaktır. 1 Ocak 2002’de ise euro kâğıt ve madeni para olarak tedavülde olacak, aynı yıl ulusal paraların kullanımı sona erecektir. 300 milyona yakın nüfusun yaşadığı geniş bir alanda euro, Avrupa Birliği’nin dünya […]
0
Ramiz’in savaş zenginlerini hicveden “Hacı Ağalar Albümü”. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ordunun ve kentlerin iaşesi meselesi savaş döneminin iktisadi sorunları içinde en ön sırada yer alıyordu. Bunun temel nedeni savaş koşullarında arz ile talep arasında ortaya çıkan dengesizlikti. 18 milyon nüfusu olan bir ülkede ordunun büyüklüğü- nün 2 milyon kişiye ulaşması, gıda maddelerine ve özellikle […]
0