göç

goc arastirmasi
2. YÖNTEMİN UNSURLARI Bu araştırmada açık görüşmelerden ve belli bir örnekleme planına göre uygulanan soru dizilerinden elde edilen bilgiler kullanılmıştır. a. Araştırmanın Kapsamı ve Örneğin Seçildiği Kitle Araştırmanın kapsamı, Güney ve Güneydoğu Marmara Bölgesindeki altı il merkezine ve bunların ilçe ve köylerine kesin dönüş yapan işçilerle sınırlandırılmıştır. Bölgeye kesin dönüş yapan işçilerle ilgili olarak hiçbir kamu […]
0
goc arastirma yontemleri
B. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 1. TEMEL ve YAN DENENCELER Araştırmada doğruluk derecesini sınamaya yöneldiğimiz temel denenceyi şöyle açıklayabiliriz: Yurt dışından Marmara Bölgesine kesin dönüş yapan işçilerin, dönüş sonrasında bu yörede gerçekleştirdikleri ekonomik bütünleşme ve uyum süreçlerinin niteliği ve bu süreçlerin yörenin ekonomik-toplumsal yapısı üzerindeki yansımaları, “merkez çevre” modelinin öngörülerini doğrulamaktadır. Yukarıda belirttiğimiz bu temel denencenin bir […]
0
Dönüş Göçünün Üretim Yöntem ve Teknikleri Üzerindeki Etkileri Dönüş göçünün “yenilik taşıyıcısı” olma özelliği, alanda yapılmış çok sayıda deneysel araştırma ile sınanma yoluna gidilmiştir. Örneğin, Semmingsen’in ABD’den dönen Norveçli göçmenler üzerinde yaptığı bir çalışma, bu kimselerin dışarıda öğrendikleri yenilikleri ülkelerine taşıdıklarını ve dönüş sonrasında, tarım ve balıkçılık alanlarında yeni yöntem ve teknik araç-gereçleri uygulayıp, kullandıklarını […]
0