haşere

suyun bocekler uzerindeki etkisi
Higrografik Faktörler Bu faktörler grubu içinde; fareler için  Akvatik ortamdaki suyun fiziki ve kimyevi özelliklerinden olan su hareketleri, suyun yüzey gerilimi,  sudaki çözünmüş organik maddeler ve çözünmüş gazlar, asiditesi vb. gibi özellikleri önemlidir. Suyun spesifik ısısı ve ısı kapasitesi oldukça yüksektir. Akvııiıl ortamlar ve göllerdeki tabakalarda görülen sıcaklık değişimini, yüksek miktarda ısı alımı ve ısı […]
0
Nemlilik Oranı Ve Böceklere Etkisi
Morfolojik Yapı Üzerine Etkiler Nemlilik şartlan bazı böceklerin morfolojik yapısı üzerinde ii| etkide bulunabilmektedir. Mesela hamam böcekleri ve kalorifer böcekleri ve hatta  Sineklerden Arthrocnemvm strobilacum (Dip.)’un larvalarından nemli topraklarda yaşayanlanln tüy bulunmaz; kuru topraklarda yaşayan fertlerde ise tüy vardır. Dolaylı Etkiler Nemlilik şartlarının yumurtlama, beslenme ve mortalıli’ üzerinde yaptığı etkilerin tabii sonucu olarak, nem faktörü, […]
0