haşereler

bocekler ile mucadele
Böcekler İle Mücadele Böcekler ile mücadele  açıklandığı üzere bitkilerde çeşitli zararlar ya­par. Bu sebepten insanlar ziraat ve ormancılıkta ektiğini veya diktiğini değil, ancak böcek ilaçlama ve hastalıklardan arta kalanı hasat edebilirler. Böcek ilaçlaması günden güne gelişen bir sektör olduğundan çoğu kişi için haşere şikayeti de ortadan kalkabilmektedir.Bu­nunla beraber böcekler ile mücadele de doğurduğu zararları çeşitli mücadele […]
0
boceklerin ozellikleri
Böceklerin Özellikleri Böcekler ile mücadele de ormanın hayvansal düşmanları arasında en büyük önemi canlıdir. Orman ağaçları üzerinde yaşayan ve onların çeşitli kısımları ile reçinen böceklerden bazıları nadiren veya sık sık büyük sayıda zuhur ederek münferit ağaçları, ağaç gruplarım, meşcereleri yahut bütün bir ormanı az veya çok miktarda tehdit ederler. Haşereler ile mücadele de doğurduğu zararlar […]
0
Nemlilik Oranı Ve Böceklere Etkisi
Morfolojik Yapı Üzerine Etkiler Nemlilik şartlan bazı böceklerin morfolojik yapısı üzerinde ii| etkide bulunabilmektedir. Mesela hamam böcekleri ve kalorifer böcekleri ve hatta  Sineklerden Arthrocnemvm strobilacum (Dip.)’un larvalarından nemli topraklarda yaşayanlanln tüy bulunmaz; kuru topraklarda yaşayan fertlerde ise tüy vardır. Dolaylı Etkiler Nemlilik şartlarının yumurtlama, beslenme ve mortalıli’ üzerinde yaptığı etkilerin tabii sonucu olarak, nem faktörü, […]
0