Hayvan ve Bitki Atıklarından Enerji: Biyomas «Artık dağdan çalı çırpı toplamak yok,» diyordu orta yaşlı köylü kadın. «Dağda pek odun da kalmadı ya zaten. Son zamanlarda parayla alıyordum. Ama bunun ayrıca masrafı yok. Dumanı, kokusu da yok. Temiz mi temiz. Es­kiden tezek yakarken hep gözüme duman kaçardı. Kurtuldum artık,» diyor­du. Konuşmanın geçtiği yerin Anadolu olduğunu […]
0