işçi göçü

  Türkiye’den Batı Avrupa Ülkelerine yönelen dış göçün on yılı aşkın bir süredir durmuş olması, akımın dönüş ucundaki sorunları gündeme getirmekte ve şimdilerde bu sorunların tartışılmasına büyük bir canlılık kazandırmaktadır. Bu tartışmalarda, Türkiye’nin dış göç deviniminin daha önceki evrelerinde hazırlıksız yakalanmanın ortaya çıkardığı sorunların ve yapılan yanlışların, dönüş göçü aşamasına da yinelenmemesi ve önceki deneylerden […]
0
E. Santana’nın, Batı Avrupa’dan dönüş yapan Portekizli işçilerle ilgili araştırması da, dönüş sonrasında yerel güç yapısının hiç değişmediğini ve dönenlerin yerleşik güç sahiplerine bağımlı yeni elitler oluşturduğunu açıklamaktadır. Fakiolas’ın F. Almanya’dan dönen Yunanlı işçiler üzerindeki çalışması da koşut bulguları sergilemekte ve dönüş göçünün, geleneksel yerleşik güç yapısını daha da güçlendirici yönde işlev gördüğünü saptamaktadır. Aynı […]
0