İşletme

1 — Takdim ve Tarihçe İkinci Dünya Harbi, tesirlerini hâlâ hissettiğimiz bir çok musibetler yanında, insanlığa bir çok kıymetli hediyeler bıraktı. Bir ölüm kalım mü­cadelesinin heyecanı ile kamçılanan insan zekâsı ve yaratıcılığı bugün fennin hayret ve heyecanla takip ettiğimiz ilerleyişinin tohumlarını ek­miştir. Bu ilerleyişin en dramatik olanlarından biri, başlatıldığı İngilte­re’de “Operational Research” sonradan hemen yayılmış […]
0
  Yeteri Kadar Önem Verilmesini Sağlama Eğer bir faaliyet işletmenin başarılı olması bakımından özel bir önem taşıyorsa, bu faaliyete teşkilâtlanmada özel bir önem verilmesi gerekebilir. Bu takdirde sadece hu faaliyetin ayrı bir şube halinde teşkilâtlandırılmasıyla kalınmaz, bu şube, konusu olan faaliyetin önem derecesi arttıkça idari hiyerarşinin daha yüksek kademelerine bağlanır. Çeşitli ortaklıklarda kontrol faaliyetinin durumu […]
0
  1  — Zaman ve enerji: Bir insanın nezaret edebileceği işçi miktarının sınırı, bu kişinin bedeni kapasitesiyle ilgilidir. Ayrıca bir günde belirli saat çalışıldığına göre, nezaret için bir sınır bulunduğu hiç bir zaman gözden kaçırılmamalıdır. Öte yandan, nezaretçinin kişisel uyum yeteneğini düşün­mek gerekir. Her işçinin bir özelliği, bir çalışma tarzı, bir arzusu vardır. Bunların hepsini […]
0
Tartışma : «Dan-dunlu münakaşa» yani karşıdakinin iddiasına değinmeden ken­di fikrini inatla tekrar etmek. Çare; Bunu karşınızdakine söyleyin ve sonra tartışma için lehte ve aleyhteki noktaları belirtin. Bu da başarısızlığa uğrar­sa, yorumları kesin. iki standarda göre ölçme, yani bir fikri bir yerde kabul etmek, diğer yerde reddetmek: Çare: O fikri olduğu şekilde kabul edip etmediğini sorun. […]
0
  Bir önceki toplantı tutanağı için söylenecek bir şey olup olmadığını sorun, fakat aynı şeylerin tekrarından kaçınmaya çalışın. Sadece bazı üyelerin ilgilendikleri gündem maddelerini öne almanın uygun olup olmadığını düşünün, böylece bu üyeler toplantıya kısa bir zaman katılmış olurlar. Mümkünse, diğer üyelerin de zaman zaman toplantıyı yönetmesine müsaade edin. Problemleri üyelerle inceleyin, önemli noktaları toparlayın […]
0