Morfolojik Yapı Üzerine Etkiler Nemlilik şartlan bazı böceklerin morfolojik yapısı üzerinde ii| etkide bulunabilmektedir. Mesela hamam böcekleri ve kalorifer böcekleri ve hatta  Sineklerden Arthrocnemvm strobilacum (Dip.)’un larvalarından nemli topraklarda yaşayanlanln tüy bulunmaz; kuru topraklarda yaşayan fertlerde ise tüy vardır. Dolaylı Etkiler Nemlilik şartlarının yumurtlama, beslenme ve mortalıli’ üzerinde yaptığı etkilerin tabii sonucu olarak, nem faktörü, […]
0