planlama

  İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI Kadrolama süreci içinde yer alan ve genel işletme planlarının tamamlayıcı bir parçası olarak düşünülen ’’İnsangücü Planlaması” personel yönetiminin önemli bîr işlevidir. Kadrolama süreci, örgütün her kademesindeki pozisyonlara insan- gücünün akışıyla sonuçlanan bir olaylar bütünüdür. Bu süreç, bazı alt süreçleri içermektedir. Bunlar; insangücü planlaması, kadrolama yetkisi, tedarik kaynaklarını geliştirme, başvuruların değerlenmes:, istihdam […]
0
  Bir önceki toplantı tutanağı için söylenecek bir şey olup olmadığını sorun, fakat aynı şeylerin tekrarından kaçınmaya çalışın. Sadece bazı üyelerin ilgilendikleri gündem maddelerini öne almanın uygun olup olmadığını düşünün, böylece bu üyeler toplantıya kısa bir zaman katılmış olurlar. Mümkünse, diğer üyelerin de zaman zaman toplantıyı yönetmesine müsaade edin. Problemleri üyelerle inceleyin, önemli noktaları toparlayın […]
0