Sosyoloji

İnsan ve Hayvanda Obje Problemi Max Scheler’den beri hayvana objelerin verilip verilmediği, yani hayvanın kendisini çevreleyen şeylerle bağ kurup kurmadığı tartışılmaktadır. Bu problemi çözmeyi amaç edinen birbirine karşıt iki teori çarpışmaktadır: 1. Gelişme psikolojisinin teorisi; 2. Geist metafiziğinin teorisi. İnsanla hayvan arasında bir derece farkı gören ve Darwinist teoriye dayanan/ gelişme psikolojisi için burada çözülmesi […]
0
  Türkiye’den Batı Avrupa Ülkelerine yönelen dış göçün on yılı aşkın bir süredir durmuş olması, akımın dönüş ucundaki sorunları gündeme getirmekte ve şimdilerde bu sorunların tartışılmasına büyük bir canlılık kazandırmaktadır. Bu tartışmalarda, Türkiye’nin dış göç deviniminin daha önceki evrelerinde hazırlıksız yakalanmanın ortaya çıkardığı sorunların ve yapılan yanlışların, dönüş göçü aşamasına da yinelenmemesi ve önceki deneylerden […]
0
Dönüş Göçünün Üretim Yöntem ve Teknikleri Üzerindeki Etkileri Dönüş göçünün “yenilik taşıyıcısı” olma özelliği, alanda yapılmış çok sayıda deneysel araştırma ile sınanma yoluna gidilmiştir. Örneğin, Semmingsen’in ABD’den dönen Norveçli göçmenler üzerinde yaptığı bir çalışma, bu kimselerin dışarıda öğrendikleri yenilikleri ülkelerine taşıdıklarını ve dönüş sonrasında, tarım ve balıkçılık alanlarında yeni yöntem ve teknik araç-gereçleri uygulayıp, kullandıklarını […]
0
E. Santana’nın, Batı Avrupa’dan dönüş yapan Portekizli işçilerle ilgili araştırması da, dönüş sonrasında yerel güç yapısının hiç değişmediğini ve dönenlerin yerleşik güç sahiplerine bağımlı yeni elitler oluşturduğunu açıklamaktadır. Fakiolas’ın F. Almanya’dan dönen Yunanlı işçiler üzerindeki çalışması da koşut bulguları sergilemekte ve dönüş göçünün, geleneksel yerleşik güç yapısını daha da güçlendirici yönde işlev gördüğünü saptamaktadır. Aynı […]
0
  Türkiye’ye dönüş göçü araştırmaları bir elin parmakları kadar azdır. Dönenler üzerinde öncü çalışmalardan birini oluşturan O. Tuna araştırması, dönüş sonrasında işçilerde bağımsız iş kurma eğilimlerinin güçlü olduğunu saptamıştır. Bu çalışmaya göre, işçiler, yabancı ülkede yeni bilgi ve beceriler elde etmiş olsalar bile, dönüş sonrasında çokluk hizmetler sektöründe bağımsız küçük işletmeler açarak, mesleki faaliyetlerini bu […]
0