tarih

Dönüş Göçünün Üretim Yöntem ve Teknikleri Üzerindeki Etkileri Dönüş göçünün “yenilik taşıyıcısı” olma özelliği, alanda yapılmış çok sayıda deneysel araştırma ile sınanma yoluna gidilmiştir. Örneğin, Semmingsen’in ABD’den dönen Norveçli göçmenler üzerinde yaptığı bir çalışma, bu kimselerin dışarıda öğrendikleri yenilikleri ülkelerine taşıdıklarını ve dönüş sonrasında, tarım ve balıkçılık alanlarında yeni yöntem ve teknik araç-gereçleri uygulayıp, kullandıklarını […]
0
E. Santana’nın, Batı Avrupa’dan dönüş yapan Portekizli işçilerle ilgili araştırması da, dönüş sonrasında yerel güç yapısının hiç değişmediğini ve dönenlerin yerleşik güç sahiplerine bağımlı yeni elitler oluşturduğunu açıklamaktadır. Fakiolas’ın F. Almanya’dan dönen Yunanlı işçiler üzerindeki çalışması da koşut bulguları sergilemekte ve dönüş göçünün, geleneksel yerleşik güç yapısını daha da güçlendirici yönde işlev gördüğünü saptamaktadır. Aynı […]
0