Tıp

Tedavi Kulak kirinin muayenesinde veya yanıkların kabuklarında mantar %20- 30 KOH ile şeffaflandırılarak ortaya çıkarılabilir, hatta konidili baş bile görülebilir. Mantarın türünün identifikasyonu ancak kültür karakterlerinin incelenmesiyle mümkündür. Herhangi bir mateıyelden bir Aspergillus türü üretilince ilk önce bunun saprofit olabileceğini hatırlamak gerekir; zira bu mantarlar bizim etrafımızda gayet yaygın birşekilde görülürler. Aspergillus türleri astımlı, bıonşiyektazili, […]
0
Hastalardaki belirtiler Aspergilloz belirtileri hastalığın yerleştiği yere göre farklıdır: Akciğer aspergillozu iki taraflı bronkopnömoni, çıban, bronş içi misetomu şekillerinde olabilir. Hastalık bronş kanseri veya akciğer tüberkülozuna benzeyebilir. Bazen plevraya veya medyastine yayılabilir. Akciğerde birçok apselere yol açıp akciğer arterinin bir dalını tahrip ederek kanama ile ölüme sebep olabilir veya merkez sinir sistemini tutabilir. Alierjili bronş […]
0
Sporothrix Schenckii deriye, limf yollarına ve vücudun çeşitli yerlerine yerleşerek, granulomlarla, çıbanlarla ve yaralarla kendini gösteren sporotrikoza sebep olmaktadır. PARAZİT Spoothria Schenckii’nin  birçok yerlerde kullanılan başka adı Sporothix Schenckii’dir. Sporotrikoz etkeni olan Sporothrix Schenckii deriye, limf yollarına ve vücudun çeşitli yerlerine yerleşerek, granulomlarla, çıbanlarla ve yaralarla kendini gösteren sporotrikoza sebep olmaktadır. Sporotrikoz etkeni olarak bir de […]
0