Son Yazılar

Tartışma : «Dan-dunlu münakaşa» yani karşıdakinin iddiasına değinmeden ken­di fikrini inatla tekrar etmek. Çare; Bunu karşınızdakine söyleyin ve sonra tartışma için lehte ve aleyhteki noktaları belirtin. Bu da başarısızlığa uğrar­sa, yorumları kesin. iki standarda göre ölçme, yani bir fikri bir yerde kabul etmek, diğer yerde reddetmek: Çare: O fikri olduğu şekilde kabul edip etmediğini sorun. […]
0
  Bir önceki toplantı tutanağı için söylenecek bir şey olup olmadığını sorun, fakat aynı şeylerin tekrarından kaçınmaya çalışın. Sadece bazı üyelerin ilgilendikleri gündem maddelerini öne almanın uygun olup olmadığını düşünün, böylece bu üyeler toplantıya kısa bir zaman katılmış olurlar. Mümkünse, diğer üyelerin de zaman zaman toplantıyı yönetmesine müsaade edin. Problemleri üyelerle inceleyin, önemli noktaları toparlayın […]
0