Son Yazılar

Talat Paşa’nın naaşı Hürriyet-i Ebediye Tepesi’nde toprağa veriliyor. Almanya’da gömülü olan Talat Paşa’nın na- ¿51, Hürriyet-i Ebediye Tepesi’ne gömülmek -Lzere, 25 Şubat’ta İstanbul’a getirildi. Eski Sadrazam ve Dahiliye Nazırı Mehmet Talat Paşa (1874-1921) İttihat ve Terakki Cemiye- r. nin (İTC) belki de en önemli önderiydi. İkinci Meşrutiyet döneminde İTC’nin öteki önderlerine ve bunlar çevresinde oluşmuş […]
0
  1  — Zaman ve enerji: Bir insanın nezaret edebileceği işçi miktarının sınırı, bu kişinin bedeni kapasitesiyle ilgilidir. Ayrıca bir günde belirli saat çalışıldığına göre, nezaret için bir sınır bulunduğu hiç bir zaman gözden kaçırılmamalıdır. Öte yandan, nezaretçinin kişisel uyum yeteneğini düşün­mek gerekir. Her işçinin bir özelliği, bir çalışma tarzı, bir arzusu vardır. Bunların hepsini […]
0
Tartışma : «Dan-dunlu münakaşa» yani karşıdakinin iddiasına değinmeden ken­di fikrini inatla tekrar etmek. Çare; Bunu karşınızdakine söyleyin ve sonra tartışma için lehte ve aleyhteki noktaları belirtin. Bu da başarısızlığa uğrar­sa, yorumları kesin. iki standarda göre ölçme, yani bir fikri bir yerde kabul etmek, diğer yerde reddetmek: Çare: O fikri olduğu şekilde kabul edip etmediğini sorun. […]
0
  Bir önceki toplantı tutanağı için söylenecek bir şey olup olmadığını sorun, fakat aynı şeylerin tekrarından kaçınmaya çalışın. Sadece bazı üyelerin ilgilendikleri gündem maddelerini öne almanın uygun olup olmadığını düşünün, böylece bu üyeler toplantıya kısa bir zaman katılmış olurlar. Mümkünse, diğer üyelerin de zaman zaman toplantıyı yönetmesine müsaade edin. Problemleri üyelerle inceleyin, önemli noktaları toparlayın […]
0